נעמן רפרקטורים - מומחיות ומובילות כבר 70 שנה


 • בנייה באופן לא תקין, עלולה להוביל לשריפה לא מכוונת. כדי להפחית את הסיכון לשריפה כזו, יש להקפיד על כללי בטיחות.
 • חשוב להשתמש רק בחומרים שמיועדים לעבודה בטמפ' גבוהות ומיועדים לבניית טאבון/תנור.  
 • התנור חם בזמן ההפעלה, יותר מתנור מטבח ביתי. יש לשמור מהישג ידם של ילדים, ולהרחיק בגדים וריהוט או כל חפץ דליק אחר.
 • מגע עם חלקי הטאבון שאינם מבודדים (למשל, הארובה, בסיס הטאבון והדלת ), עלול לגרום לכוויות.
 • אין לשרוף חומרים דליקים ופסולת כלשהי בתוך הטאבון.
 • הרחק ילדים וחיות מחמד מהתנור כשהוא חם, אל תשאיר ילדים בסמוך לתנור ללא פיקוח.
 • במידה וההסקה של הטאבון היא בעזרת עצים, יש להשתמש בעצי הסקה באיכות טובה לשריפה בלבד. אסור להשתמש בפחם, עצים שטופלו בלחץ, עץ למינציה או חומר כלשהו מלבד עצי הסקה מיובשים היטב.
 • אין להשתמש בנוזלים דליקים (נוזל הצתה, בנזין, שמן, נפט או נוזלים דומים) כדי להפעיל או לתחזק את השריפה.
 •  היזהר מטמפרטורות גבוהות מאוד בתנור והשתמש בכפפות ארוכות בתנור או בכפפות ריתוך המתאימות לפחות ל- 400 מעלות צלזיוס לטיפול בסירים, מחבתות וכלים לא מבודדים.
 • אין להכניס חלק בלתי מוגן מהגוף לתנור בזמן שהוא חם. התנור יכול להישאר חם מאד גם ללא מקור אש למשך שעות רבות לאחר השימוש.
 •  אין לסגור את דלת הטאבון במלואה בזמן שאש בוערת בתנור. סגירת הדלת באופן מלא תנתק את החמצן לאש ותגרום לשריפה להתלקח במהירות בעת פתיחת הדלת.  
 •  במידה והתנור מוסק על ידי עצים, בגמר השימוש יש לחכות לקירור מלא של הגחלים לפני הוצאתם והשלכתם למיכל מתאים.
 • יש להיזהר מניצוצות וגחלים שעפים החוצה, שכן עצי הסקה יכולים להתפוצץ, וגחלים לעוף לעבר הפתח של הטאבון. יש לוודא כי חומרים דליקים אינם נמצאים בטווח התנור בכל עת.
 •  אין להשתמש במים לכיבוי האש או קירור הטאבון.
 • למען בטיחותך אין לשמור או להשתמש בבנזין או בנוזלים או אדים דליקים אחרים בקרבת התנור.
 • מומלץ לוודא כי אדם בוגר, בריא וששיקול דעתו אינו נפגע כתוצאה מאלכוהול, סמים ותרופות יתפעל את הטאבון וישלוט על האש מרגע ההצתה ועד לכיבוי.
 •  לפני ההפעלה מומלץ לוודא כי פתח הארובה חופשי למעבר גזים ומעת לעת, במידת הצורך לנקות אותה.