נעמן רפרקטורים - מומחיות ומובילות כבר 70 שנה


Na'aman Refractories Ltd. נעמן רפרקטורים בע"מ

ת.ד. 245 א.ת. עכו דרום 24101 טל 9819933-04 .פקס. 9819934-04
Israel Tel. 972-4-9819933 Fax. 972-4-9819934 Industrial Zone, Akko.24101 P.O.B245.
E-mail: info@naaman-ref.com